Free Download HiCar 1.1.2 APK

Free Download HiCar 1.1.2 APK

App Information of HiCar

App Name HiCar v1.1.2
Genre Auto & Vehicles, Games
Size32.1 MB
Latest Version1.1.2
Get it On Google Play
Update2020-10-09
Package Namecom.magenest.hicar
Rating ( 5 )
Installs500+

Description of HiCar

HiCar là một ứng dụng hỗ trợ quản lý phương tiện và tham gia giao thông, được phát triển bởi Magenest. Với ứng dụng được tích hợp các chức năng cần thiết này, người dùng có thể nắm bắt và chấp hành luật giao thông nhanh chóng, tham khảo các thông tin hữu ích khi tham gia giao thông, tra cứu phạt nguội và chủ động hơn trong mỗi kỳ đăng kiểm, tiết kiệm và lên kế hoạch hợp lý cho chi phí sử dụng phương tiện. Ngoài ra, người dùng sẽ không bỏ lỡ những mốc thời gian đáng nhớ liên quan đến phương tiện với chức năng nhắc nhở lịch trên ứng dụng.

★ Tra cứu luật giao thông
Với HiCar, bạn có thể tra cứu luật giao thông nhanh chóng trong một số trường hợp khẩn cấp.
– Tra cứu nhanh bằng giọng nói.
– Tra cứu thủ công bằng công cụ tìm tiếm.
– Xem nhanh thông tin điều luật.
– Tham khảo chi tiết điều luật.

★ Tra cứu biển báo
HiCar giúp bạn dễ dàng nhận biết các biển báo trên đường với hệ thống biển báo được đóng góp từ cộng đồng người dùng.
– Xem các biển báo trên đường.
– Đóng góp thông tin hệ thống biển báo.
– Dễ dàng tìm và thêm biển báo.

★ Tra cứu phạt nguội
Với HiCar, bạn sẽ giảm bớt nỗi lo lắng trước mỗi kỳ đăng kiểm cho phương tiện đang sở hữu.
– Nhập biển số xe để tra cứu phạt nguội.
– Tra cứu phạt nguội bằng những biển số xe đã lưu.

★ Quản lý chi phí
HiCar mang đến chức năng quản lý chi phí phương tiện, giúp bạn dễ dàng quản lý các khoản chi phí và thu nhập cho chiếc xe đang sở hữu. Từ đó, bạn có thể dễ dàng đặt ra kế hoạch phù hợp trong việc sử dụng phương tiện.
– Quản lý chi phí nhiều phương tiện cùng một lúc.
– Lưu lại chi phí sử dụng xe.
– Lưu lại chi phí nạp nhiện liệu.
– Lưu chi tiết thông tin chi phí: loại chi phí, thời gian, địa điểm.
– Lưu thông tin thu nhập từ phương tiện.
– Lưu chi tiết thông tin thu nhập: loại thu nhập, thời gian, địa điểm.
– Báo cáo so sánh chi phí và thu nhập.
– Báo cáo chi phí chi tiết.
– Báo cáo thu nhập chi tiết.
– Hình tượng hóa báo cáo dưới dạng biểu đồ.
– Nhắc nhở lịch chi trả các loại chi phí.

★ Quản lý tài khoản
– Đăng nhập dễ dàng với tài khoản Facebook hoặc Google.
– HiCar hỗ trợ quản lý nhiều phương tiện trên một thiết bị.
– Thêm, chỉnh sửa thông tin phương tiện.
– Tự động nhắc nhở một số thời gian cần thiết.
HiCar is a vehicle management and traffic participation application developed by Magenest. With the application integrated with these necessary functions, users can quickly grasp and obey traffic laws, consult useful information when in traffic, look up the penalty and be more active in traffic. cost per registry, save and plan well for vehicle usage costs. In addition, users will not miss memorable milestones related to vehicles with the calendar reminder function on the app.

★ Look up traffic laws
With HiCar, you can quickly look up traffic laws in some emergencies.
– Quick voice lookup.
– Look up manually using the search engine.
– Quick view of legal information.
– Refer to the law for details.

★ Look up signs
HiCar makes it easy to spot signs on the road with a sign system contributed by the community of users.
– See road signs.
– Contribute information to the system of signs.
– Easily find and add signs.

★ Look up fine cold
With HiCar, you will reduce anxiety before each registration for your vehicle.
– Enter the license plate to look up a cold fine.
– Look up the ticket cold by the number plates saved.

★ Expense management
HiCar provides a vehicle cost management function, helping you to easily manage expenses and income for your vehicle. From there, you can easily come up with a suitable plan for vehicle use.
– Manage costs of multiple vehicles at the same time.
– Save the cost of using the vehicle.
– Save fuel costs.
– Save detailed cost information: expense type, time, location.
– Save income information from vehicles.
– Save detailed income information: income type, time, location.
– Report comparing expenses and income.
– Detailed expense reports.
– Detailed income report.
– Visualize reports as charts.
– Reminder schedule to pay all kinds of expenses.

★ Account management
– Login easily with Facebook or Google account.
– HiCar supports managing multiple media on one device.
– Add, edit media information.
– Automatically remind some necessary time.
Sửa lỗi đồng bộ dữ liệu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *